Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Konsumentom, tj. osobom fizycznym, które zawierają czynność prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do ich działalności handlowej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej, przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami:

1.1 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

1.2 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo.

Nasz adres:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polska
e-mail: pv@e-altamira.com

Za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

1.3 W celu dotrzymania terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

2. Skutki cofnięcia

2.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy.

2.2 W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tej spłaty.

2.3 Możemy odmówić spłaty do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.4 Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

2.5 Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastodniowego okresu.

2.6 Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Będziesz musiał zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru, po czym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy o zwrot lub przekazanie towaru.

3. Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

3.1 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. 

4. Koniec polityki odwoławczej

Uwagi ogólne:

a) Proszę unikać uszkodzenia lub zanieczyszczenia towaru. Jeśli to możliwe, proszę zwrócić nam towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby proszę użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zastosowanie odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie.

b) Proszę nie zwracać towaru do nas freight collect jeśli to możliwe.

c) Prosimy pamiętać, że wyżej wymienione punkty A-B nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy (e-mail: pv@e-altamira.com)

Do:
_

Adres magazynu dla zwrotów:

Magazyn Fotowoltaika (Magazyn)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Ja/my* niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas* umowy na zakup następujących towarów:

Zamówione w dniu / Otrzymane w dniu* ____________
Nazwisko, imię:
Ulica:
Kod pocztowy, miejscowość:

_______________, the __________


_____________________________
Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl